9. fórum celiaků v Praze

09.06.2014 20:50

9. fórum celiaků v Praze

Dne 17.5.2014 navštívilo několik členů Celia klubu Plzeň 9. Fórum celiaků v Praze. Celá akce začala v 9:30 a zúčastnilo se ji 24 vystavovatelů.

                Od 10:30 probíhalo diskusní fórum na téma:  Celiakie – diagnostika a léčba, které vedla MUDr. Iva Hoffmanová (2. Interní klinika 3. LF UK FN Královské Vinohrady, Praha). Dále následovala přednáška paní Ing. Sylvie Krškové na téma :  Aktuální informace k označování potravin vhodných pro lidi s nesnášenlivostí lepku z hlediska legislativy a výsledky ústředně řízených kontrol. Dalšími přednáškami bylo např. Bezlepková dieta ve školních stravovacích zařízeních, sociální aspekty celiakie a také Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci přednášená Ing. Terezou Láškovou  (společnost pro bezlepkovou dietu).

                Celá akce byla pro nás a náš klub velkým přínosem.  Seznámily jsme se s novými prodejci a získaly jsme mnoho nových informací potřebných k pořádání  podobné akce, kterou se chystáme uskutečnit na podzim.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem dámám z dlouhodobě fungujících klubů celiakůže nám předaly důležité informace o fungování, propagaci a činnosti svých klubů.